Služby

Ekonomická kancelária poskytujúca externé účtovné služby fungovala v našej spoločnosti aj historicky popri vydávaní novín. Nie sme preto v tejto oblasti nováčikovia, naša odbornosť je podložená dlhoročnou praxou.

Prečo my?

Máme tradíciu, reálne skúsenosti, odbornosť a ústretový prístup. Zvládneme aj cudzí jazyk.

Máme skvelý priestor v budove Trafačka, vlastné parkovanie priamo pri budove, a v kaviarni na prízemí sa varí super káva.

 

Radi pre vás zabezpečíme:

Spracovanie jednoduchého (JÚ) a podvojného účtovníctva (PÚ)

pre fyzické osoby (FO), právnické osoby (PO) - spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.), akciové spoločnosti (a.s.), občianske združenia (OZ), neziskové organizácie

Z Vami dodaných podkladov (účtovných dokladov) pre spracovanie účtovníctva následne vedieme:

 • účtovný denník (obsahuje záznamy všetkých účtovných prípadov v sledovanom období)
 • pokladničnú knihu
 • evidenciu banky
 • evidenciu hmotného a nehmotného majetku spoločne s odpismi
 • knihu pohľadávok a záväzkov
 • iventarizácia účtov

Vedenie a účtovanie skladového hospodárstva                                          

Účtovanie cestovných príkazov

Vystavovanie a zasielanie faktúr

 

Výkazníctvo - daňové priznanie k DPH, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz

Spracovanie rôznych štatistických výkazov

Daňové priznania k dani z príjmov pre fyzické osoby, právnické osoby aj podnikateľov, daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, k dani z nehnuteľnosti a iné

Zostavenie účtovnej závierky

Komplexnú mzdovú agendu

Spracovanie miezd pre všetky typy zamestnancov (TPP aj dohody vykonávané mimo PP)

Výpočet ročného zúčtovania k dani zo závislej činnosti a zdravotného poistenia

Vyhotovenie potvrdení pre potreby zamestnancov

Výpočet odvodov do poisťovní

Príprava a zasielanie všetkých výkazov do poisťovní (Sociálna poisťovňa, zdravotné poistovne)

Spracovanie a zasielanie prehľadov pre FS (Daňový úrad)

Prihlášky a odhlášky zamestnancov do/z poisťovní

Služby v oblasti ľudských zdrojov

Pracovno-právna agenda, vyhotovenie pracovných zmlúv, dodatkov, dokumentov pri ukončení pracovného pomeru

Nábor zamestnancov (recruitment) externou formou

Preverenie znalosti kandidáta v krátkom telefonickom rozhovore (pre-screening)

Selekcia životopisov na základe požiadaviek a preferencií zákazníka

Vedenie osobných pohovorov (interview), možnosť stretnutí v našich priestoroch

Špecifikácia pracovnej pozície a požiadaviek na pozíciu (náplň práce)

Vedenie hodnotiacich pohovorov

Poradenské služby v oblasti personalistiky, daňové a účtovné poradenstvo. Telefonicky aj osobne.      

Zabezpečíme potrebnú komunikáciu s príslušnými úradmi

Sledujeme legislatívne zmeny

Komunikácia možná aj v anglickom jazyku, nemeckom jazyku (písomne)

Parkovanie pre našich zákazníkov je bezplatné priamo pri budove

Odovzdanie dokladov na základe preferencií zákazníka (online,pošta, kuriér, osobne)

Ceny za poskytované služby sú stanovené individuálne pre každého klienta s ohľadom na jeho podnikanie, a v závislosti na rozsahu a náročnosti poskytovaných služieb. 

Cena za spracovanie podvojného účtovníctva môže byť nastavená dvoma spôsobmi:
- paušálne podľa odhadovaného rozsahu účtovných položiek a výkonov
- na základe skutočne zaúčtovaných účtovných položiek a výkonov.

V cene za spracovanie podvojného účtovníctva je štandardne obsiahnuté:

 • vedenie účtovného denníka 
 • evidencia a účtovanie odberateľských a dodávateľských faktúr
 • evidencia a účtovanie pokladničej knihy a banky
 • evidencia a účtovanie hmotného a nehmotného majetku spoločne s odpismi
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • iventarizácia účtov
 • skladové hospodárstvo
 • výkazníctvo
 • poradenstvo

Cena za vedenie mzdovej agendy a spracovanie miezd sa odvíja od počtu zamestnancov a pracovného pomeru v spoločnosti.

  Cenu sú uvedené bez DPH 20%
Základný cenník podvojné účtovníctvo bez auditu Cena
minimálny paušál do 99 účtovných zápisov cena od  100 €
účtovný zápis položkovite  0,70 €
daňové priznanie k DPH vrátane kontrolného výkazu   15,00 €
súhrnný výkaz   10,00 €
bežné účtovné poradenstvo (aktívni klienti)    0 €
účtovné poradenstvo nad rámec cena od / hod 20,00 €
     
Cenník – mzdové účtovníctvo Cena
spracovanie mzdy – TPP, dohody 1 osoba 10,00 €
výkazy do poisťovní (aktívni klienti)   0 €
zaevidovanie nového pracovníka 1 osoba 10,00 €
prihlášky, odhlášky, potvrdenia, iné výkazy cena / hod 10,00 €
     
Cenník daňové priznania Cena
DP DzP FO typ A cena  20,00 €
DP DzP FO typ B – paušálne výdavky cena  85,00 €
DP DzP PO cena od  180,00 €
daň z motorových vozidiel cena / 1 auto 13,00 €

 

Z histórie spoločnosti...

1990

Založenie redakcie

K zakladajúcim členom patrili F.Kolář, J.Kurák, L.Ševella, R.Grujbár, P.Sika, A.Hirgel, L.Bakošová. Redakcia sídli a pôsobí pod hradom na Samovej 8 a to až do roku 1999.

1992

Vydanie prvého čísla novín

5. júla 1991 SZOPK Nitra (Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny NR) vydáva prvé číslo týždenníka Pardon s veľkým pochopením pre všetky ochranárske aktivity.

1999

Prvé sťahovanie a rozšírenie služieb

Od roku 1999 sa redakcia presťahovala, svoje sídlo má na Mostnej ulici 29 a tiež na ul. Za Humnami 35 a to až do roku 2006. V tomto období už funguje popri novinách aj účtovná kancelária, poskytujú sa externé účtovné služby, kopírovacie služby..

2006

Súčasnosť

Sťahovanie do budovy bývalej trafostanice (súčasná Trafačka) na ulici Janka Kráľa 65, kde spoločnosť sídli dodnes. Vydavateľské činnosti ukončené v roku 2019. Noviny prechádzajú pod vydavateľa Petit press a.s.