Blog 16. Apríl 2018

Značka je viac ako len logo

Značka je viac ako len logo

Pod branding-om možno chápať hlavne aktivity smerujúce k posilňovaniu značky prostredníctvom rôznych marketingových aktivít. Malo by teda platiť, čím vyššie povedomie o značke, tým je značka silnejšia. Ale je skutočný branding o tom ako nás vnímajú navonok?

Vo väčšine je branding chápaný ako niečo nesúvisiace s vnútornými hodnotami, ale ako niečo čo ide z vonku. Pravdepodobne to súvisí so skutočnosťou, že branding sa chápe ako spôsob určenia firemného dizajnu, čiže spôsob budovania povedomia o značke, jej vizuál, motto. Štatistiky ukazujú, že pokiaľ má zákazník k výberu dva identické produkty, ale iba jeden je „značkový“, väčšina sa pri výbere prikloní k tomu značkovému s presvedčením, že pôjde o kvalitnejší produkt.

Plnohodnotný branding by mal obsahovať všetko o totožnosti a myšlienke, ktorá sa ukrýva za spoločnosťou, jej zakladateľmi a produktami. Malo by ísť o dlhodobejší proces s cieľom vytvárať trvalo udržateľnú značku. Aj tu platí, že menej môže priniesť viac. Úspešný bude ten, kto dokáže odovzdať svoj nápad bez zbytočnej záťaže konzumenta, ktorý je častokrát presýtený rôznymi informáciami o ponukách a produktoch. Branding pomáha sústrediť sa na tie aspekty produktu, ktoré môžu byť pre zákazníkov najzaujímavejšie aj najrelevantnejšie a zároveň sa dokážu odlíšiť od konkurenčných riešení.

 

Obrázok zdroj: Photo by Porapak Apichodilok from Pexels