Blog 7. Február 2018

Premýšľate o zmene práce?

Začiatok roka sa mnohým ľudom spája s rôznymi predsavzatiami, pričom zmena zamestnania, resp. získanie novej práce patrí k tým najčastejším. Ide pritom o závažné rozhodnutie, ktoré je potrebné vopred dôkladne zvážiť, nakoľko toto môže mať dosah na viaceré oblasti nášho života.

V práci trávime podstatnú časť života, často sa na pracovisku vytvárajú väzby, ktoré pretrvávajú. V úvahách o novej práci je potrebné sa detailnejšie zaoberať tak kladmi, ako aj zápormi, ktoré takéto rozhodnutie so sebou prináša. Nezanedbateľné je tiež hľadisko akejsi primeranej, zamestnávateľmi akceptovanej frekvencie zmeny zamestnaní. Príliš časté zmeny v kratších trvaniach môžu v potencionálnom zamestnávateľovi vyvolať pocit, že ide o nestabilného zamestnanca. Odporúčame začať pomenovaním dôvodov pre ktoré chcete zmeniť prácu. Sú za tým problémy na pracovisku, nezhody s vedením, kolegami, nedostatočné ohodnotenie, potreba kariérne napredovať.., alebo iné. Zamyslite sa nad svojimi prianiami, čo vám chýba v súčasnom zamestnaní, čo by ste chceli dosiahnuť v novej práci. Vaše nové pracovisko by teda malo byť schopné splniť tieto želania. Čo ak bude potrebná dočasná, alebo trvalá relokácia, aj tu treba dôkladne zvážiť aký dopad bude mať táto na rodinu, spoločenské kontakty.

Ak sa po zvážení všetkých aspektov rozhodnete pre zmenu, je korektné túto skutočnosť oznámiť aktuálnemu zamestnávateľovi včas, aby mal dostatočný priestor zabezpečiť adekvátnu náhradu. Majte na pamäti, že nech sú vaše dôvody na odchod z práce akékoľvek, odporúča sa odísť korektne, snažiť sa zanechať pozitívny dojem zo vzájomnej spolupráce a zostať zdvorilým až do konca. V súčasnej dobe zamestnávatelia radi využívajú možnosť overenia predošlých referencií ešte pred definitívnou dohodou o začatí spolupráce s novým pracovníkom.

 

Obrázok zdroj: Photo by energepic.com from Pexels