Blog 10. Február 2018

Kreativita v curriculum vitae

Kreativita v životopise sa cení, jej miera závisí samozrejme do veľkej miery aj od charakteru práce o ktorú sa uchádzate. Dizajn vášho životopisu by mal byť jednotný a pokiaľ možno aj originálny. Odstráňte z textu gramatické chyby. Nepreháňajte to s podčiarkovaním, kurzívou, tučnými, alebo inak zvýraznenými slovami ani farbami. S citom môžete skúsiť do dokumentu zakomponovať zaujímajú infografiku, fotografiu z vášho pracoviska a pod. So správnym výberom dizajnu môžete posilniť svoj životopis, zdôrazniť rôzne obsahy a odlíšiť sa od ostatných. Vždy však majte na pamäti, že dizajn by nemal zatieniť obsah, a aj tu platí pravidlo – menej je niekedy viac. Aj v graficky prepracovanom životopise najdôležitejšie informácie musia byť okamžite rozpoznateľné. Nikomu sa nechce tráviť minúty zahĺbený v dizajnovej džungli, kde obsah je ťažko viditeľný.

Čo tak vyvolať u personalistu zvedavosť a začať svoje predstavenie vhodne naformulovanou otázkou? Samozrejme, musíte mať dobrú odpoveď, ktorá súvisí s prácou. Rovnako dobre môže zafungovať práca s relevantnými faktami a číslami. Napríklad "Len každá piata spoločnosť využíva CRM systém", a následne doplníte vysvetlenie prečo a ako by ste tento potenciál využili viac vo svojej novej pozícii.

A čo tak priznať aj nejaký ten nedostatok? Je prirodzené, že sa snažíme vyzdvihnúť predovšetkým svoje silné stránky. A čo pre zmenu priznanie slabých stránok? Samozrejme, kľúčové kompetencie pre konkrétnu prácu by nemali byť obsiahnuté v takomto zozname. Napríklad: "Čo nemôžem pre Vás urobiť": vyjednávať v taliančine, predstierať nadšenie, riadiť nákladné auto".

 

Obrázok zdroj: Photo by Kelly Sikkema on Unsplash