Blog 5. Február 2018

Aké výzvy stoja pred zamestnávateľmi pri výbere a udržaní pracovníkov

Nová generácia profesionálov s rôznorodými očakávaniami v rámci pracovného života sťažujú v určitom ohľade prácu personalistov, ktorí tak potrebujú pripravovať pre daných odborníkov nové profesné výzvy. Navyše, mladšia generácia venuje väčšiu pozornosť hodnotovo orientovanej firemnej kultúre. Personalisti sa teda potrebujú čoraz častejšie ubezpečiť, že kandidáti skutočne dokážu osobnostne zapadnúť do spoločnosti a zžiť sa s nastavenou firemnou kultúrou. V dôsledku toho sa v kontexte prijímania zamestnancov výrazne zvýšilo úsilie o vytvorenie vlastnej firemnej identity a presnejšie zadefinovanie účinnej stratégie v oblasti ľudských zdrojov nielen v oblasti vyhľadávania, ale aj udržania talentovaných pracovníkov.

Ktoré trendy v oblasti výberu a udržiavania zamestnancov sú teda na vzostupe? Jednoznačne sociálne médiá, ktoré sa stali účinnejšími nástrojmi náboru, a to najmä pri priamom vyhľadávaní odborníkov. Typické pracovné portály sa menia, často sa zdrojom zaujímavých kandidátov stávajú rôzne obchodne a profesne ladené portály. To zároveň umožňuje potenciálnym záujemcom čoraz jednoduchšie vytvárať a aktualizovať svoje profily. Zadané údaje sa tak jednoduchými klikmi myšou môžu stať životopismi.

Aj pre oddelenia ľudských zdrojov platí, že čas sú peniaze. Na uľahčenie výberových procesov siahajú firmy čoraz častejšie po hotových databázových riešeniach, ktoré umožňujú napríklad vložiť životopis online. V zahraničí už možno sledovať trend, ktorý sa nespolieha len na údaje, ale je orientovaný na ľudí. Súvisí so zlepšovaním životných podmienok zamestnancov. Ako príklad možno uviesť spoločnosť, ktorá poskytuje svojim zamestnancom možnosť absolvovať cestu okolo sveta po piatich odpracovaných rokoch, iná spoločnosť poskytuje neobmedzený počet dní dovolenky, ďalšia bezplatné bývanie svojim vysokokvalifikovaným spolupracovníkom. Na Slovensku sa k dlhodobo preferovaným benefitom radí napríklad dovolenka navyše, flexibilný pracovný čas a možnosť pracovať z domu.

Obrázok zdroj: Photo by rawpixel.com from Pexels